Optionsprogram - vad bör man tänka på?

Vi fungerar som partner till våra kunder och ställer de frågor som krävs. Våra kunder tvingas därför tänka igenom ordentligt vad de vill uppnå. Ett optionsprogram medför nämligen inte bara möjligheter utan också risker som vi går igenom med våra kunder.


Läs mer om vad man bör tänka på …

 

 

 

Detta kan vi hjälpa dig med:

  • Värderingar

  • Juridiska dokument

  • Handlingar till Bolagsverket

  • Registerhållning av optionsinnehavare

  • Utbildning, information och presentation

  • Skatterättsliga bedömningar

  • Redovisningsanvisningar

Du väljer hur mycket du vill att vi ska göra.